Każdy zawodnik ma indywidualne zasoby, potencjały, które psycholog pracujący z nim pomaga mu odkryć i uczy do nich sięgać. Dzięki dobremu rozpoznaniu potencjałów i słabszych stron, trener może dostosować trening do indywidualnych potrzeb zawodnika, co sprawia, że jego wysiłek staje się efektywniejszy. Do rozwoju w sporcie, coraz lepszych wyników jest nie tylko trening fizyczny, ale także trening mentalny. Praca z psychologiem sportowym koncentruje się na kilku obszarach:

Rozwój pewności siebie – czyli adekwatnego, realistycznego i pozytywnego wizerunku samego siebie u zawodnika;

Radzenie sobie ze stresem– rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów stresu, stylu reagowania na stres, a także umiejętności regulowania i kontroli napięcia i pobudzenia;

Rozwój umiejętności koncentracji uwagi, czyli wyciszenia i skupienia się na wykonywanym zadaniu, co sprzyja precyzyjnemu wykonaniu techniki i realizowaniu założonych celów;

Budowanie zespołu– dotyczy to zarówno drużyn w sportach zespołowych jak i zespołów złożonych z zawodników startujących w sportach indywidualnych, którzy razem trenują i razem jeżdżą na zawody. Psycholog sportu towarzyszy również w procesie powrotu do zdrowia po kontuzjach i urazach.

Spotkania indywidualne oferta dla zawodników i ich rodziców, którzy chcą rozpocząć trening mentalny, aby rozwijać swoje umiejętności sportowe oraz pokonać trudności pojawiające się podczas treningów i startów by w pełni wykorzystać swój potencjał

Współpraca z drużynami sportowymi oferta dla zespołów, mająca na celu integrację, budowanie ducha zespołu, poprawę komunikacji w grupie oraz wprowadzenie elementów treningu mentalnego

Oferta dla klubów sportowych prowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych dla zawodników, trenerów oraz rodziców z zakresu optymalizacji przygotowania mentalnego do treningów i startów

Współpraca z psychologiem sportu opiera się na regularnych spotkaniach i samodzielnej pracy   pomiędzy spotkaniami. Dokładny zakres współpracy oraz jej długość dostosowywane są do indywidualnych potrzeb Klienta i ustalane z nim po pierwszym spotkaniu, które ma charakter diagnostyczny