Psychologia sportu kluczem do sukcesu?

Opublikowane przez admin w dniu

Sport XXI w. to wyrównany, doprowadzony do perfekcji trening fizyczny i zbliżone przygotowanie taktyczne i techniczne zawodników. Podczas sportowej rywalizacji często słyszy się stwierdzenie, że zwycięzca pokonał rywali głową. Klucz do sukcesu tkwi w wykorzystaniu zasobów, które sportowiec wytrenował podczas treningów oraz jego atutów psychicznych.

Siła mentalna to czynnik niezwykle ważny zwłaszcza w sportach indywidualnych. Jak wygląda trening mentalny oraz do czego psychologia sportu przydaje się w przypadku gier zespołowych?
Sportowcy stają się coraz bardziej świadomi korzyści wynikających ze współpracy z psychologiem sportowym. Nie ma wątpliwości, że psychika odgrywa kluczową rolę, wówczas, gdy rywalizujący ze sobą zawodnicy reprezentują najwyższy (zbliżony) poziom sportowy. Wtedy o zwycięstwie decydują szczegóły, a rezerwy często tkwią właśnie „w głowie”. „Wygrywanie głową” stanowi o tych kilku kluczowych procentach przewagi. Mocniejsi psychicznie potrafią przezwyciężyć samych siebie.
Czym w ogóle jest psychologia sportu?
Psychologia sportu jest nauką stosowaną. Od strony teoretycznej, zajmuje się badaniem, wyjaśnianiem i opisywaniem psychologicznych aspektów występujących w sporcie. Praktycy wykorzystują uzyskane na tej podstawie teorie, metody i techniki w celu poprawy osiągnięć i ogólnego funkcjonowania zawodników i trenerów.
Na szczęście coraz rzadsze jest to błędne myślenie, że psycholog sportowy potrzebny jest tylko wtedy gdy pojawia się problem. Wręcz przeciwnie, najlepsze efekty przynosi „profilaktyczna” psychoedukacja, by z dobrego sportowca zrobić jeszcze lepszego i zapobiegać kryzysom. Psycholog podejmuje działania mające na celu optymalizację treningu sportowego, czyli zwiększenie poziomu umiejętności.
Główne obszary pracy psychologa sportu to, między innymi:
– prawidłowe wyznaczanie celów,
– zagadnienia motywacji,
– regulacja pobudzenia,
– radzenie sobie ze stresem,
– techniki relaksacji,
– trening koncentracji,
– wzmacnianie pewności siebie,
– poprawa komunikacji w drużynie i z trenerami,
– wsparcie w czasie rehabilitacji,
Psycholog sportowy koncentruje się na tych elementach, które mogą zwiększyć efektywność sportowca. Trening mentalny pomaga radzić sobie ze stresem przedstartowym, zwiększa pewność siebie, a także zwiększa prawdopodobieństwo, że całościowy wynik procesu szkoleniowego przełoży się na wynik podczas zawodów.
Psycholog sportu pracuje nie tylko z zawodnikami, odpowiada również za szkolenie trenerów z dziedziny skutecznej motywacji, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej czy motywacji. Wspiera również rodziców, przybliżając im potrzeby i odczucia młodych zawodników.