Team building

Opublikowane przez Agnieszka Zając w dniu


Jak zbudować efektywną drużynę? Zespół to grupa osób wykonująca wspólną pracę, której członkowie posiadają wzajemnie uzupełniające się umiejętności pomocne i niezbędne w osiąganiu określonego wcześniej, wspólnego celu. Bez dobrze zdefiniowanych i jasno wytyczanych zadań, dotyczących tego, czego oczekujesz od drużyny, nie będziesz mógł osiągnąć tego, na czym Ci zależy.

Zacznij od postawienia sobie pytania: Gdzie chcesz dotrzeć ze swoją drużyną i dlaczego?

Twój Zespół powinien również czuć, że ma pewną elastyczność i możliwość ustalenia najlepszego sposobu działania, aby osiągnąć ten cel. Im zawodnicy starsi, tym bardziej aktywnie powinni uczestniczyć w definiowaniu celów, zarówno swoich indywidualnych, jak i drużynowych.

Carron i Spink (1993) stworzyli koncepcyjny model wdrażania strategii team buildingowych w sporcie. Założyli oni, że spójność grupowa, poczucie drużynowej skuteczności, przywiązanie, satysfakcja, a także efektywność drużyn jest efektem:
•środowiska w jakim drużyna przebywa (bliskości i odrębności);
•struktury drużyny (jasności i akceptacji ról i norm grupowych, oraz przywództwa);
•procesów zachodzących w drużynie (współpracy, komunikacji, poświęcenia, oraz wspólnych celów).

Jakie zachowania i postawy wyróżniają zgrany i entuzjastyczny zespół?

  • Wspierają się w prawidłowym wykonaniu zadań
  • Szukają sposobów wprowadzania w życie nowych pomysłów
  • Nie uprzedzają się wobec innych członków zespołu
  • Pomagają sobie nawzajem osiągnąć sukces
  • Działają z inicjatywą i odwagą
  • Zachowują pozytywne nastawienie
  • Dzielą się z innymi swoimi celami
  • Nie tracą wiary – nigdy się nie poddają

W drużynie potrzebne są różne osobowości, potrzebny jest zarówno ogień jak i woda, ziemia jak i powietrze. Daniel Janik – Trener Mentalny, były piłkarz ręczny.

To oznacza, że dobrze dobrany zespół wcale nie składa się z kilku czy kilkunastu takich samych osób. O wiele większy potencjał ma zróżnicowana grupa. O ile te różnice umie się docenić i korzystać  ze zróżnicowanych zasobów. Każda osoba z Twojego Zespołu, ma inny styl funkcjonowania, inne predyspozycje i zasoby, jest na innym etapie rozwoju. Może się skupiać na różnych, czasami typowych dla jej zdolności zadaniach. To co ważne, to żeby dostosować styl komunikacji i pracy do danego zawodnika.

Karm mnie tym, co mnie syci, a nie tym co smakuje tobie. Mając na uwadze różnice temperamentalne warto pamiętać, że nie dla każdego zawodnika ta sama strategia np. radzenia sobie ze stresem będzie pomocna.
Pierwszym bardzo ważnym kryterium różnicującym jest wymiar postaw i dwa przeciwległe bieguny: Introwersja i Ekstrawersja.
Introwertyk, który wolniej skraca dystans i ostrożniej nawiązuje nowe znajomości, który do poczucia bezpieczeństwa potrzebuje możliwie dużo danych dotyczącej konkretnej sytuacji, będzie odczuwał stres z innych powodów niż ekstrawertyk, który z łatwością wchodzi w nową grupę, a nawet lubi w niej grać pierwsze skrzypce i czuje się ryba w wodzie podejmując spontanicznie różne wyzwania.

Rysunek 1 Uproszczony schemat różnic między Ekstrawertykiem a Introwertykiem.

Jak zarządzać tak różnymi temperamentami?

Różnić będzie się już sposób i okoliczności prowadzenia rozmowy – o ile ekstrawertycy lubią dużą dynamikę, nagłe zmiany stanowią dla nich dodatkowy motywator i nie boją się wymiany zdań na forum, o tyle rozmowę z introwertykiem należy przygotować. Dobrze wcześniej uprzedzić go planowanym spotkaniu i temacie rozmowy, zwłaszcza jeżeli chcesz poznać jego przemyślenia czy np. plan działania, to daj mu czas na przygotowanie. Tacy zawodnicy zdecydowanie będą lepiej czuć się w rozmowie 1:1. To nie oznacza, że introwertycy nie odnajdują się w zmianach, ale na pewno lepiej czują się jeśli mogą się do niej przygotować.

Dlatego o ile trenowanie w nowych warunkach, zmotywuje ekstrawertyka, tak w przypadku introwertyka, jeśli ma startować w zupełnie nowym miejscu, dobrze dać mu więcej czasu na oswojenie się z nowym otoczeniem, tak, żeby okoliczności stały się dla niego możliwie jak najbardziej przewidywalne.

Dla ekstrawertyków najbardziej stresujące będą brak kontroli i wykluczenie z grupy. W introwertykach lęk będą budzić brak przygotowania oraz deprecjonowanie ich zasad i wartości. Różnicować ich będzie również zachowanie w sytuacjach stresowych. Ekstrawertycy mogą być pobudzeni, chaotyczni w swym działaniu i apodyktyczni. Tymczasem introwertycy będą jeszcze bardziej wycofani, mogą stawiać opór i kwestionować proponowane rozwiązania danego problemu.

Pamiętaj, aby nie przypisywać zawodnikowi zadania, które bardzo odbiega od poziomu jego umiejętności i predyspozycji. Stopniowo wypychaj go poza strefę komfortu, zwłaszcza jeśli jest introwertykiem.

Pamiętaj, że nie ma głupich pomysłów, a każdy członek zespołu, może wnieść cenny wkład do drużyny. Ucz swoich zawodników, że w różnorodności tkwi duży potencjał. Zachęcaj ich do dzielenia się informacjami i działania w harmonii z innymi – razem można znaleźć kreatywne rozwiązania na każde nawet najtrudniejsze wyzwanie. Przypominaj drużynie, że jesteś dostępny, jeśli ktoś będzie potrzebował rozmowy.

Idealna drużyna to nie ta, w której nie ma żadnych problemów i konfliktów a ta, która potrafi dobrze funkcjonować mimo ich obecności i na bieżąco radzić sobie również z wyzwaniami.

Konflikty w grupie są nieuniknione i niezbędne. Wszelkie niejasne sytuacje powinny być wyjaśniane możliwie szybko, w delikatny i pozytywny sposób. Nie zgadzacie się w zakresie pomysłów? Zapewnij konstruktywny dialog. Daj przestrzeń na umotywowanie różnych rozwiązań, poznajcie różne perspektywy. Naucz swoją drużynę stałego dialogu. To pozwoli na lepszą i otwartą komunikację, większe poczucie równouprawnienia wśród zawodników i szybszą wymianę informacji na temat różnego postrzegania tej samej sytuacji. Promuj postawę słuchania i wymianę myśli między członkami zespołu, w ten sposób zwiększysz otwartość, kreatywność i unikniesz błędnych decyzji.

Silna drużyna powinna mieć z jednej strony swoje jasne i klarowne priorytety, z drugiej strony otrzymywać bieżącą informację zwrotną, po to by wiedzieć, czy to co robi i jak działa, spełnia Twoje oczekiwania. Doceniaj osiągnięcia swoich zawodników, wzmacniaj ich choćby drobne sukcesy. Dając pozytywną informację zwrotną podnosisz ich morale i motywację. Wpływa to również korzystnie na poczucie własnej skuteczności Twoich podopiecznych. To także zachęca do wzajemnego zaangażowania i wsparcia wśród członków zespołu.


1 Komentarz

Adam · 26 października 2019 o 13:37

Świetny artykuł, będę zaglądał częściej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *