Psychologia Sportu

Psychologia sportu jest nauką stosowaną wykorzystującą wiedzę pochodzącą z badań naukowych w praktyce. Celem psychologii sportu jest przede wszystkim wyposażenie sportowców w takie umiejętności psychologiczne, które pomogą im w podniesieniu poziomu wykonania danego zadania i w efekcie osiągnięcie lepszego wyniki.
W dzisiejszych czasach obecność psychologa podczas przeprowadzania szkolenia sportowego staje się coraz bardziej niezbędna. Dotyczy to nie tylko sportowców zawodowych, ale również coraz częściej amatorów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności techniczne w różnych dyscyplinach, chcących przezwyciężyć swoje lęki lub pragnących bardziej zmotywować się do uprawiania sportu.

Do głównych obszarów, w których odbywa się praca psychologa sportu, należą: m.in.:

 • umiejętność kontrolowania pobudzenia i osiągania jego optymalnego poziomu przed startem,
 • budowanie pewności siebie,
 • wspomaganie naturalnych predyspozycji do uprawiania danej dyscypliny sportowej,
 • nauka radzenia sobie ze stresem,
 • zwiększanie motywacji do treningów,
 • trening wyobrażeniowy (ułatwiający nabywanie umiejętności technicznych oraz lepsze ich wykorzystanie podczas treningu),
 • tworzenie racjonalnych planów działania i definiowanie celów,
 • nauka koncentracji,
 • doskonalenie technik komunikacji interpersonalnej,
 • nauka technik relaksacyjnych,
 • ćwiczenia na nowoczesnych urządzeniach do biofeedbacku

Psychologia sportu to praca nad zwiększeniem samokontroli, opanowaniem stresu, udoskonaleniem  umiejętności koncentracji uwagi, zdolności ukierunkowania się na zwycięstwo. To świadome wykorzystywanie wyobraźni podczas treningów, motywowanie siebie i innych, komunikacja w zespole. Psycholog sportu  towarzyszy zawodnikom również w procesie rehabilitacji i powrotu do zdrowia po kontuzjach i urazach.

Psycholog sportowy często proszony jest o pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych (tzw. brief counseling), wówczas gdy występują różnego rodzaju konflikty i kryzysy, jak np. choroba zawodnika czy któregoś z  członków rodziny (np. małżonka czy dziecka, wypadek itp.), które mają wpływ na zawodnika i utrudniają jego  skuteczne funkcjonowanie w obszarze sportu.

Psycholog sportowy to przede wszystkim osoba, która  pomaga zawodnikowi DOSKONALIĆ SIĘ, ROZWIJAĆ,  POSZERZAĆ swoje umiejętności psychologiczne i wykorzystywać w pełni swój potencjał.